Wednesday, January 18, 2012

TUGASAN DPI SEM 2 K1 DAN K2 SESI 2011/12 KOD DPQ 1023 HAFAZAN

1. KEPENTINGAN MENGUASAI HAFAZAN AL-QURAN . DI KALANGAN GURU-GURU AGAMA.

2. KEPENTINGAN MEMELIHARA AL-QURAN SECARA HAFAZAN DENGAN KESESUAIAN ZAMAN.

3. KEPENTINGAN MEMELIHARA AL-QURAN SECARA PEMBUKUAN.

4. KEPENTINGAN PENGAMBILAN YANG MANTAP DI AWAL HAFAZAN.

5. KEPENTINGAN AL-QURAN DITERBITKAN DALAM BENTUK DIGITAL DENGAN KESESUAIAN MASA KINI.

6. KEUTAMAAN MEMBACA AL-QURAN DENGAN BERLAHJAH ARAB DAN KESANNYA.

7. KEPENTINGAN MENJAUHI PERKARA-PERKARA MAKSIAT BAGI PENGHAFAZ AL-QURAN.

8. PEMAKANAN YANG SESUAI BAGI PENGHAFAZ AL-QURAN.

9. KEPENTINGAN MENJAGA DISIPLIN DAN TEKNIK MENGHAFAZ.

10. SISTEM PENGHAFAZAN KAEDAH PEMBELAJARAN YANG MASIH RELEVEN DIPRAKTIKAN.

11. KEPERLUAN MUJAHADAH DAN ISTIQAMAH DALAM MENGHAFAZ AL-QURAN.

12. KEPENTINGAN PENGKHUSUSAN MASA UNTUK MENGHAFAZ AL-QURAN DAN KESANNYA.

13. AMALAN-AMALAN SUNAT YANG PERLU DIHAYATI OLEH PENGHAFAZ AL-QURAN.

14. KEPENTINGAN PEMELIHARAAN SURAH-SURAH YANG TELAH DIHAFAZ DAN FAEDAHNYA

15. MENGHAFAZ AL-QURAN SUATU PELABURAN YANG TIDAK MENGALAMI KERUGIAN.


Perhatian:

Sila serahkan tugasan ini pada 13 Febuari 2012.

Kelewatan: Dipotong 1 markah setiap 1 hari

Font: Time Roman / Arial

Size: 12

Jarak garisan: 1.5

Dalil: al-Quran atau hadith perlu dicatatkan no dan kitabnya.

Jumlah muka surat: Tidak melebihi 15 muka surat.

Sila Burn dalam 1 CD.

Tuesday, January 17, 2012

TUGASAN TAHFIZ SEM 2 SESI 2012 KOD PTM1172

1. KEPENTINGAN MEMPELAJARI TARNNUM DI KALANGAN PARA HUFFAZ AL-QURAN.

2. TARANNUM SENI YANG MASIH RELEVAN DI ERA MODEN.

3. KEPENTINGAN TARANNUM DISUDUT KEFASIHAN MEMBACA AL-QURAN.

4. KEPENTINGAN TARANNUM DISUDUT PENGHAYATAN ISI KANDUNGAN AL-QURAN.

5. PERANAN TARANNUM DARI SUDUT DAKWAH MASA KINI.

6. KEUTAMAAN TARANNUM AL-QURAN DENGAN BERLAHJAH ARAB.

7. KEUTAMAAN MEMELIHARA HUKUM TAJWID DALAM BERTARANNUM.

8. 7 TARANNUM ASAS DAN CABANG-CABANG TARANUM MASA KINI.

9. SEJARAH TARANNUM DAN SISTEM MEMPELAJARI TARANNUM YANG BERKESAN.

10. PERBEZAAN PANDANGAN ULAMA’ TERHADAP WANITA BERTARANNUM.

11. PERANAN SUARA DAN TEKNIK MENJAGA KUALITINYA.

12. SEJARAH DAN PENGASAS TERAWAL TARANNUM AL-QURAN DI MALAYSIA.

13. TOKOH-TOKOH QARI DAN QARIAH NEGERI JOHOR.

14. TEKNIK MEMPELAJARI TARANNUM DAN KAEDAH PEMANTAPAN TARANNUM.

15. KEUTAMAAN PEMBACAAN AL-QURAN SECARA BERTARANNUM.

16. TARANNUM MURATTAL SUATU KEUTAMAAN BAGI PARA HUFFAZ AL-QURAN.


Perhatian:

Sila serahkan tugasan ini pada 10 Febuari 2012.

Kelewatan: Dipotong 1 markah setiap 1 hari

Font: Time Roman / Arial

Size: 12

Jarak garisan: 1.5

Jumlah muka surat: Tidak melebihi 15 muka surat