Wednesday, August 29, 2012

SYARIAT TAREKAT HAKIKAT DAN MAKRIFAT HARUS SEIRING SATU PENJELASAN

Saudara/ri ku yang budiman, kita sering terdengar dengan hal-hal yang dilakukan oleh suadara seaqedah dengan kita (Islam) bertentangan dengan ajaran agama Islam (syariat), mereka bukan sahaja menolak amalan syariat malah menanggap diri mereka atau guru mereka lebih hebat, bahkan mendakwa diri mereka telah memiliki makam yang tinggi. Dengan itu mereka tidak perlu lagi melakukan hal-hal syariat seperti kebanyakan orang Islam lain. Sedang Rasulullah s.a.w. sendiri hingga keakhir hayat tidak pernah meninggalkan amalan syariat. Golongan ini berani pula mengatakan orang yang melakukan amalan syariat itu sekadar melakukan amalan kulit zahir sahaja, umpama buah yang disalut kulit, kulit itu tiada rasa yang membawa maksud tidak mencapai maqam hakikat dan makrifat, benarkah begini? Akan saya jelaskan dalam perbincang ini.

Sesetengah guru dari golongan ini menganggap diri mereka telah dikurniakan maqam yang tinggi dan mengetahui perkara tersembunyi hal-hal yang berkaitan dengan alam roh. Sedangkan Allah menyebut di dalam al-Quran manusia hanya diberikan sedikit sahaja pengetahuan mereka terhadap perkara roh. Mereka sebenarnya telah tertipu dengan permainan atau tipu daya syaitan yang licik, maka dengan itu mudah sekali mereka berasa ujub (berhairan diri) terhadap amalan yang sedang mereka lakukan. Hakikat yang sebenarnya mereka tiada apa-apa makam langsung, mereka adalah Al-Kazzab (AHLI PENDUSTA). Mereka bukan sahaja menyebabkan aqidah umat Islam tepesong, bahkan dalam masa yang sama mereka mengambil kesempatan mengaut keuntungan meterial terhadap orang yang berjaya mereka pengaruh. Ini disebab mereka berjaya menanamkan sikap taksub yang menebal terhadap pengikut-pengikut mereka, tidak sekadar itu sahaja, malah pengikut mereka bersedia mempertahan ajaran gurunya itu sekali pun kandungan pengajarannya tetap bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.

Antara contoh penyelewengan ajaran mereka ialah ahli perlu membayar wang pendaftaran sebelum menjadi pengikut mereka, setiap kesalahan (dosa) yang terdahulu boleh ditebus dengan membayar Dam (denda),isteri yang yang enggan mengikut suami berguru dengan ajaran tersebut dianggap derhaka dan diumpamakan seperti bangkai sewaktu tidor bersama, ahli keluarga yang telah meninggal dunia boleh diketahui oleh guru mereka samada telah ke syurga atau neraka oleh guru , jika terdapat ahli keluarga yang telah di masukan ke neraka mereka boleh ditebus dengan membayar Dam (sebilang jumlah wang)diberikan kepada guru mereka, perundingan seterusnya ialah antara guru mereka dengan Allah swt. Dan berbagai lagi bentuk penyelewengan yang terdapat dalam ajaran tersebut. Apa yang paling ketara ialah ajaran mereka lebih kepada amalan zikir ditengah malam dan mula mengagap kewajipan solat itu bukan perkara utama, belajar sifat-sifat Allah swt itu lebih utama dan kemuncaknya mereka langsung tidak melakukan solat fardhu. Ini di sebabkan guru mereka telah mengangkat mereka ke maqam yang tinggi (kononnya mereka telah dimuliakan) maka tidak perlu melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan syari'at, bagi mereka amalan syari'at adalah untuk mereka yang berada di maqam yang rendah. Perhatikan firman Allah swt pada ayat 50 surah al-Nisak:

" Lihatlah (Wahai Muhammad) betapa beraninya mereka mengada-adakan perkara-perkara dusta terhadap Allah? dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang terang nyata.

Jelas secara zahirnya mereka telah tersasar jauh dari syariat Allah, mereka melakukan kederhakaan terhadap Allah berterusan, buktinya mereka menafikan syariat Allah yang terbesar yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. iaitu solat lima waktu sehari semalam. Peristiwa isra’ dan mi’raj Rasulullah s.a.w yang berlaku secara zahir itu merupakan bukti kukuh bahawa penjagaan terhadap ibadat solat adalah hal yang tiada tolak ansurnya. Sebab dalam soal hukum menunaikan solat itu pertamanya ia adalah wajib, keduanya tiada satu keringanan diberikan untuk tidak melakukannya, hatta dalam keadaan sakit yang terlalu berat sekali pun, kecuali bagi kaum wanita yang dalam haid dan nifas. Ketiganya, perkara pertama yang akan di soal dipadang mahsyar kelak adalah solat, jika sempurna ibadat solatnya, maka diterimalah amalan ibadat yang lain, begitulah sebaliknya.

Apa yang jelasnya syaitan telah berjaya mempengaruhi mereka, lihatlah maksud firman Allah pada ayat 25 surah al-Naml:

"(Mereka dihalangi oleh Syaitan) supaya mereka tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan.

Kenapa mereka ini semakin jauh sesatnya dan mudah diperbodohkan:

Pertamanya, tidak lain dan tidak bukan ia disebabkan mereka menerima secara total ajaran tersebut tanpa sebarang penapisan seperti merujuk kepada al-Quran dan al-Hadith dan pendapat ulamak (tokoh-tokoh agama)yang berdekatan. Firman Allah swt pada ayat44 surah al-Nisak:

" Tidakkah Engkau memerhatikan (Wahai Muhammad) orang-orang Yang telah diberikan sebahagian dari kitab, mereka memilih kesesatan (dengan meninggalkan pertunjuk Tuhan), dan mereka pula berkehendak supaya kamu juga sesat jalan.

Keduanya, bagi mereka ajaran baru yang sedang mereka lakukan, itulah yang paling betul dan yang mereka cari-cari selama ini, kemudiannya menganggap ajaran yang pernah mereka amalkan sebelum ini kosong sahaja tidak memberi apa-apa kesan.

Firman Allah swt pada ayat 104 surah al-Kahfi bermaksud:

(Iaitu) orang-orang Yang telah sia-sia amal usahanya Dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka Bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja Yang mereka lakukan". Ketiganya, mereka (pengikut) berasa seronok dan berbesar hati apa bila guru mereka (Ahli Pendusta) telah mengangkat mereka kesuatu maqam yang tinggi dan diiktiraf sebagai ahli syurga. Sebenarnya tanpa mereka sedari, mereka telah tertipu dengan permainan licik oleh guru mereka.

Firman Allah swt pada ayat 49 surah al-Nisak:

" Tidakkah Engkau perhatikan (dan merasa pelik Wahai Muhammad) kepada orang-orang Yang membersihkan (memuji) diri sendiri? (padahal perkara itu bukan hak manusia) bahkan Allah jualah Yang berhak membersihkan (memuji) sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya); dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasan mereka) sedikitpun.

Keempatnya, berkemungkinan besar mereka telah terpukau, atau telah diberikan sesuatu minuman atau makan yang menyebabkan mereka berada di dalam keadaan yang separuh sedar, lalu menyangka kelompok mereka sahaja yang benar dalam beribadah serta mengagongkan guru mereka.

Dalam hal ketauhidan terhadap Allah ia merupakan perkara pokok yang tidak dapat tidak setiap hambaNya yang islam mesti mentauhid Allah yang maha esa. MenyengutukanNya dengan makluk yang lain tidak akan diampunkan dosanya. Begitu juga kita disuruh mempelajari segala sifat-sifat Allah samada sifat yang Wajib, yang Mustahil dan yang Harus bagi Allah, akan tetapi tidak disuruh hambaNya menyelami zatnya kerana akal manusia tidak akan tercapai kearah itu. Begitu juga tiada suatu suruhan kepada hambanya supaya memulangkan semula segala sifa-sifat yang wajib itu sebagaimana wajibnya perintah Allah terhadap ibadat solat yang wajib dipulangkan (ditanya) suatu ketika nanti.

Penjelasan,

Agama Islam itu adalah satu ajaran yang mencakupi seluruh ruang kehidupan manusia lahir, batin, dunia dan Akhirat. Mengkaji ilmu Islam yang sangat luas ini tidak cukup kalau dibuat setakat beberapa jam sahaja dalam satu minggu sepertimana berlaku di sekolah-sekolah sekular sekarang ini. Sebab itulah hari ini, ramai umat Islam yang tidak tahu betul tentang agama anutannya sendiri sekalipun mereka beranggapan mereka lebih tahu dan faham serta berautoriti kerana mereka lulusan dari universiti Islam. Walhal hakikat sebenarnya, mereka belum mengetahuinya, apa tah lagi bagi mereka yang tidak mempunyai asas ilmu agama yang kukuh tetapi berminat mempelajari hal agama, maka mereka sekadar menjadi pak turut sahaja.

Ajaran Islam itu selain daripada ilmu usuluddin (ilmu yang mengkaji tentang ketuhanan) yang menjadi asas kepada ajaran Islam, terdapat juga ilmu syariat dan ilmu hakikat. Disebut juga keduanya sebagai ilmu feqah dan ilmu tasawuf. Kedua-duanya termasuk perkara yang penting yang turut dituntut oleh Al Quran dan Hadis. Bidang kajian ilmu syariat ialah tentang kehidupan lahiriah manusia.

1. Ilmu Syariat Definisi ilmu syariat itu ialah: hukum-hakam yang datang daripada Allah, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terdiri daripada lima hukum iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus (mubah). Dengan hukum-hakam ini, syariat menentukan seluruh kehidupan ini ada yang mesti dibuat, yakni perkara-perkara yang wajib. Ada yang elok dibuat yakni perkara sunat. Ada pula yang mesti ditinggalkan iaitu perkara haram. Manakala yang makruh elok ditinggalkan. Terdapat juga sebahagian daripada kehidupan ini yang boleh dibuat dan boleh ditinggalkan, yakni perkara-perkara yang dikategorikan sebagai harus (mubah) hukumnya. Dengan kata lain, setiap apa sahaja bidang yang kita ceburi di seluruh aspek kehidupan seperti dalam sistem pendidikan, ekonomi, pertanian, kebudayaan, teknologi dan lain-lain sistem hidup, tidak akan terlepas dari lima hukum ini.

2. Ilmu Hakikat pula bidang kajiannya ialah tentang alam rohani atau hati nurani manusia atau mengkaji tentang sifat-sifat nafsu. Sifat-sifat nafsu yang terdiri daripada nafsu ammarah, nafsu lawwamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radhiah, nafsu mardhiah dan nafsu kamilah. Termasuk juga di dalamnya perihal sifat-sifat gerakan serta dorongan hati. Definisi ilmu hakikat ialah rasa-rasa hati (zauk) atau (syu’ur) yang ada di dalam hati atau jiwa manusia yang sifatnya berubah-ubah dari satu bentuk rasa kepada rasa yang lain. Bergantung kepada bentuk-bentuk rangsangan-rangsangan lahir yang mendatangi manusia itu. Ada yang mahmudah dan ada yang mazmumah.

Di antara rasa-rasa hati yang mahmudah (sifat positif) itu ialah ikhlas, cinta Allah, rasa kehebatan Allah, rasa gerun dengan Neraka, rasa berdosa, malu, rasa diawasi, kasih sayang, simpati, merendah diri, yakin, tawakal dan sebagainya. Sementara rasa-rasa hati yang mazmumah (sifat negatif) itu pula di antaranya riyak, ujub, sombong, pemarah, hasad, dendam, tamak, bakhil, penakut, jahat sangka dan lain-lain lagi. Rasa-rasa hati yang telah disebutkan di atas sentiasa silih berganti menguasai hati atau roh. Oleh kerana itu, hati sentiasa berbolak-balik. Sebab itulah di dalam kitab, hati berbolak-balik itu dikatakan qalbun. Tidak dinamakan hati itu melainkan kerana berbolak-baliknya. Hati juga wajib bersyariat iaitu menyuburkan sifat-sifat mahmudah. Inilah yang dikatakan syariat batin.

Jelaslah bahawa syariat dan hakikat sama pentingnya. Kita tidak boleh menolak salah satu dan mengambil salah satunya sahaja. Kedua-duanya mesti diamalkan serentak atau berjalan seiring. Oleh itu dalam siri tertib untuk mengamalkan ajaran Islam bolehlah disusun begini: 1. Syariat 2. Tareqat 3. Hakikat 4. Makrifat Ertinya kita mulakan dengan bersyariat, kemudian bertareqat, seterusnya berhakikat dan akhirnya bermakrifat. Semuanya saling berhubungan. Hubungan antara satu dengan yang lain seolah-olah anak tangga pertama dengan berikutnya, hinggalah selesai di anak tangga tertinggi sekali. Maksudnya, mula-mula kita memahami syariat iaitu peraturan-Nya, yakni mengetahui hukum-hakam. Mana yang halal, mana yang haram, yang sunat, makruh dan mubah. Juga sah dan batal sama ada mengenai sembahyang, puasa, jihad, dakwah, ekonomi, pendidikan dan lain-lain lagi. Kemudian apabila kita mengamalkannya bersungguh-sungguh dan istiqamah, ertinya kita telah menempuh jalan-Nya iaitu yang dikatakan tareqat. Yakni mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang secara serius.

Jadi tidaklah salah kalau syariat itu disebut jalan (tarekat). Cuma belum ditempuhi jalan itu hanya sekadar mengetahuinya terlebih dahulu. Bila jalan tadi telah ditempuh atau digunakan, barulah dinamakan tareqat.

Syariat dan tareqat itu kalau dibuat dengan faham dan dihayati akan berlakulah nanti ahwal (perubahan jiwa) atau perubahan peringkat-peringkat nafsu. Misalnya perubahan rasa kehambaan, rasa cinta kepada Allah, rasa rendah diri kepada Tuhan, rasa tawakal, rasa penyerahan diri, rasa berani, rasa kasih sayang sesama makhluk, rasa redha, rasa sabar, rasa ikhlas kepada Allah dan mahmudah-mahmudah yang lainnya. Atau kalau hendak dinisbahkan pada peringkat nafsu, prosesnya berlaku daripada nafsu ammarah kepada nafsu lawwamah, berperingkat-peringkat sehinggalah ke peringkat kemuncak kebersihan nafsu iaitu nafsu kamilah.

Orang yang mendapat ahwal (perubahan jiwa) secara istiqamah (tetap tidak turun naik), inilah yang dikatakan telah mendapat maqam. Yakni dia mendapat darjat mengikut sifat mahmudah yang diperolehinya. Biasanya ia berlaku bertahap-tahap. Umpamanya maqam sabar, maqam tawakal, maqam redha sehinggalah kesemua sifat-sifat mahmudah itu diperolehi secara tetap (istiqamah). Boleh jadi ada yang mendapat secara serentak sifat-sifat mahmudah itu. Inilah juga yang dikatakan dia telah mendapat hakikat. Iaitu mendapat intipati Islam (lubbun).
Erti lain maksud hakikat itu ialah batin Islam atau intipati Islam (lubbun). Bilamana hal-hal hakikat tadi dapat dialami secara kekal (istiqamah) berterusan, bahkan makin menebal dan subur, maka akan terbukalah nanti rahsia-rahsia ghaib atau rahsia Allah. Ini sangat sulit untuk digambarkan kecuali dirasai oleh orang-orang yang mengalami dan merasainya. Sebagaimana lautan dalam yang penuh dengan pelbagai misteri, bukan semua orang dapat mengetahui rahsia di dalamnya kecuali yang ahli tentangnya sahaja. Itupun perlu dibantu dengan peralatan yang canggih, barulah dapat menyelami hingga ke dasarnya. Sehingga terbongkarlah pelbagai rahsia yang tidak pernah diketahui oleh manusia lain selama ini. Kebanyakan orang hanya tahu di permukaannya sahaja.

Hasil berhakikat pula kita akan mendapat makrifat. Iaitu sampai ke peringkat hal-hal hakikat dapat dialami secara istiqamah. Allah akan kurniakan satu peringkat kemuncak yang mana dapat mencapai ke satu tahap keyakinan yang tertinggi. Di waktu itu, dia telah sampai ke peringkat makrifat, yakni dapat benar-benar mengenal Allah dan rahsia-rahsia-Nya. Gelaran untuk mereka ini lebih dikenali sebagai al ‘arifbillah.

Bandingan adalah seperti berikut. Mula-mula kita semai sebiji benih. Kemudian ia tumbuh menjadi sebatang pokok. Pokok itu akhirnya berbuah dan buah itu bila masak memberikan kita kesedapan rasanya, yang tidak dapat kita ceritakan pada orang yang tidak memakannya. Maka:

. biji benih itu umpama syariat. . menanam pokok itu umpama tareqat. . buah itu umpama hakikat. . rasa buah itu umpama makrifat.

Sebab itu dikatakan syariat menghasilkan tareqat. Tareqat membuahkan hakikat. Hakikat buahnya adalah makrifat. Semuanya saling melengkapi, perlu-memerlukan, sandar-menyandar dan mesti berjalan seiring. Yang lahir menggambarkan yang batin. Maka kalau dipisah-pisahkan, akan cacat dan rosaklah keislaman seseorang itu.

Imam Malik r.hm. berkata: “Barangsiapa berfeqah (syariat) tanpa tasawuf (hakikat), maka ia jadi fasik. Barangsiapa bertasawuf (hakikat) tanpa feqah (syariat), maka ia jadi kafir zindik (kafir secara tidak sedar).”

Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh-contoh berikut: 1. Berfeqah tanpa tasawuf Seseorang itu hanya melakukan amalan-amalan lahir. Katalah semua rukun Islam yang lima itu beres dilakukannya. Ditambah lagi dengan berjuang fisabilillah, berdakwah, belajar, mengajar, menziarah, berkorban dan menutup aurat. Dijaga juga dari melakukan perkara-perkara lahir yang haram dan makruh. Ditambah lagi dengan amalan-amalan sunat. Pendek kata, semua perintah atau larangan lahir ditaati, tetapi amalan batin yakni hatinya tidak diambil berat.

Dibiarkan saja riyak, ujub, gila nama, ingin glamour, sombong, tamak, bakhil, pemarah, dendam, dengki, cinta dunia dan lain-lain lagi sifat negatif mencorak sikapnya. Inilah dia orang syariat atau orang berfeqah sahaja. Pada pandangan mata lahir, dia seorang yang sangat baik kerana hukum Islam yang lahir sangat dijaganya. Tetapi di sisi Allah orang ini masih berdosa, yakni derhaka pada Allah kerana dia tidak menjalankan syariat batin yang diperintahkan oleh Allah. Lihatlah sabda Rasulullah SAW:

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah Taala tidak memandang gambaran rupa kamu dan tidak kepada bangsa kamu dan tidak kepada harta benda kamu tapi Dia memandang hati kamu dan amalan-amalan kamu.” (Riwayat At Tabrani) Maka orang yang melanggar syariat batin ini, Imam Malik menjatuhkan hukum fasik. Yakni orang berdosa, kalau mati tanpa taubat akan masuk Neraka tetapi tidak kekal di dalam Neraka.

2. Bertasawuf tanpa feqah Seseorang yang menjaga hati sahaja, seluruh atau sebahagian dari syariat batin (amalan batin) tetapi menolak dan meninggalkan syariat lahir semua sekali. Katakanlah dia sangat menjagai hati dari hasad, dendam, pemarah, jahat sangka di samping menyuburkan kasih sayang, simpati, tawakal, tawadhuk, sabar dan sifat-sifat mahmudah yang lain. Tetapi dia tidak melaksanakan rukun Islam yang lima dan lain-lain lagi. Inilah orang yang berhakikat tetapi menafikan syariat. Pada Imam Malik, orang ini dikatakan kafir zindiq iaitu kafir secara tidak sedar. Bila mati tanpa taubat, akan dimasukkan ke Neraka dan kekal di dalam-nya. Wal’iyazubillah.

Dalam masyarakat hari ini banyak kita temui mereka yang memisahkan ajaran Islam dan beramal dengan salah satu dari-nya. Ada yang bersyariat sahaja. Ada yang berhakikat saja. Bahkan ada yang meninggalkan kedua-duanya sekali. Hal ini sebenarnya menyimpang dari ajaran Islam. Islam yang sebenarnya bukan begitu. Ia mesti diamalkan serentak antara syariat dan hakikat. Bila diamalkan, kita akan memperolehi hasilnya iaitu makrifatullah. Seperti sebiji buah, ada yang jadi kulit, ada isi dan ada rasa. Mana boleh kita pisahkan-pisahkan antara ketiga-tiganya. Semuanya mesti bagus, barulah kita mengatakan buah itu bagus. Kalau kulit saja busuk, tentu sudah ditolak orang kerana dikatakan buah itu tidak bagus.

Kesimpulannya, Islam seseorang itu hanya akan sempurna kalau dia mengamalkan syariat, tareqat dan hakikat secara serentak. Maka layaklah ia digelar taslim, yakni tunduk lahir dan batin. Siapa yang tidak sedemikian halnya maka Allah menempelak dengan firman-Nya yang bermaksud: “Mereka bercakap dengan mulut mereka tetapi tidak seperti dalam hati-hati mereka.” (Ali Imran: 167)

Ciri-ciri yang menyamai sifat orang munafik yang zahirnya lain, dalam hati pula lain. Moga-moga kita diberi hidayah dan taufik dari Allah SWT. , terselamat kita dari kesesatan dan kemurkaanNya.

No comments: